GHẾ THANG THÔNG MINH

1,200,000

Giá bán ghế thang màu vàng gỗ:

Gỗ keo: 950.000VNĐ

Gỗ thông: 1.200.000VNĐ

Gỗ cao su: 1.300.000VNĐ

Kích thước phủ bì: 40 x 50 x 90 cm

Thông báo: Do giá nhân công và vật liệu tăng nên các loại ghế thang có sơn màu giá sẽ tăng thêm 250.000VNĐ một chiếc so với ghế thang màu vàng gỗ nguyên bản.

Danh mục: